Bookmark Microsoft Edge lưu ở đâu ? Cách sao lưu file bookmark

Đôi khi bạn gặp một trang web hữu ích trong khi duyệt internet, và bạn muốn lưu giữ nó để xem lại lần sau và một trong những điều bạn thường làm là đánh dấu nó là vào mục yêu thích.

Cho dù bạn chỉ muốn tạo một bản sao lưu hay bạn muốn chuyển chúng sang hệ thống mới của mình, việc tìm kiếm chúng trên PC của bạn thật dễ dàng.

Bookmark Microsoft Edge lưu ở đâu ?

Mở trình khám phá file. Bạn có thể sử dụng shortcut Windows logo keyE để mở nó. Sau đó, truy cập vào địa chỉ sau.

C:\Users\<Username>\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default

Bạn có thể điều hướng đến thư mục địa chỉ ở trên theo từng thư mục hoặc copy-paste dòng trên trong khi thay thế <Username> bằng tên người dùng của bạn trong thanh Quick Access của File Explorer. Nếu bạn không chắc chắn về tên người dùng, hãy chuyển đến ổ C: và mở thêm thư mục ‘Users’. Bạn sẽ tìm thấy tên ở đó.

Khi bạn đến thư mục mặc định, hãy cuộn xuống cho đến khi bạn tìm thấy file ‘Bookmarks’.

Bạn có thể mở nó dưới dạng file văn bản để xem nội dung, nhưng không nên sửa đổi nó. Chỉ cần sao chép và dán file vào vị trí khác để tạo bản sao lưu.

Nếu bạn muốn chuyển các mục yêu thích của mình sang một PC khác, chỉ cần sao chép file này và file ‘Favicons’ vào thiết bị USB.

Sau đó, đóng Edge trên PC khác và điều hướng đến cùng một thư mục. Dán cả hai file vào đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *