Cách thêm, quản lý tài khoản quản trị viên trên Fanpage và Doanh nghiệp Facebook

Facebook cho phép bạn thêm những người có các cấp quyền khác nhau vào trang Fanpage. Và không có giới hạn về số lượng người có thể có quyền trên Trang doanh nghiệp của Facebook.

Đây là cách thêm administrator vào trang Facebook. Hãy cùng nhau theo dõi.

Mục lục

Cách thêm quản trị viên trên fanpage

Bước 1. Nhấp vào tab cài đặt của trang doanh nghiệp trên Facebook

Truy cập trang Business Page trên Facebook và tìm tab “Settings” (/Cấu hình) ở cuối thanh menu ở bên trái trang.

Bước 2. Menu Page Roles của Trang Facebook

Từ menu Page Roles (Vai trò trên trang), bạn có thể quản lý mọi vai trò trên trang của mình.

Nhấp vào tab “Page Roles” từ thanh menu ở phía bên trái của trang. Thao tác này sẽ mở menu Page Roles.

Bước 3. Thêm Administrator vào trang Doanh nghiệp trên Facebook

Trong phần “Assign a New Page Role”, hãy bắt đầu nhập tên của người bạn muốn chỉ định cho trang. Menu thả xuống sẽ cung cấp cho bạn các đề xuất và bạn có thể chọn người bạn muốn từ đó.

cách thêm quản trị viên vào trang Facebook - Bước 3

Sau khi bạn có tên phù hợp, hãy nhấp vào “Add”. Sau đó, Facebook sẽ nhắc bạn nhập lại mật khẩu để đảm bảo rằng chính bạn là người thực hiện thay đổi.

Lưu ý: Sẽ có một lời nhắc bật lên màu xanh lam có nội dung: “If you’re adding a new admin to your Page, please keep in mind that they’ll have the same permission as you do to make changes to this Page ”.

Bước 4. Chỉ định vai trò trang mới cho administrator

Cũng trong phần “Assign a New Page Role”, hãy nhấp vào menu bên cạnh tên của họ để chọn tùy chọn “Administrator”.

Cách thêm quản trị viên vào trang Facebook - Bước 4

Bạn có thể đặt một số vai trò khác nhau, mỗi vai trò có các quyền khác nhau sẽ hiển thị bên dưới thanh tìm kiếm khi bạn chọn bất kỳ Vai trò trang nào sau đây:

 • Admin
 • Editor
 • Moderator
 • Advertiser
 • Analyst
 • Custom

Bước # 5. Page Roles hiện có – Pending

Vẫn trên menu Page Roles, trong “Existing Page Roles”, tên của người đó giờ sẽ hiển thị với thông báo “Pending” bên cạnh màu đỏ.

Bước # 6. Page Roles hiện tại – Accepted

Cuối cùng, bước cuối cùng về cách thêm administrator cho trang Facebook. Sau khi đã chỉ định Page Roles này nhận được thông báo, họ có thể chấp nhận và vai trò của họ sẽ hiển thị trong phần “Existing Page Roles”.

Cách chỉnh sửa Page Roles trên trang doanh nghiệp Facebook

Bước 1. Tìm phần Existing Page Roles của menu Page Roles

Phần Existing Page Roles hiển thị cho bạn từng người trên trang, được phân loại theo quyền của họ. Ví dụ: bạn có thể có nhiều người dưới quyền Administrator và một người dưới quyền người kiểm duyệt.

Bước 2. Cách thay đổi existing page roles

Existing page roles được sắp xếp theo số lượng quyền mà chúng nắm giữ. Bạn cũng có thể sử dụng menu này để chỉnh sửa quyền cho từng người trên trang của mình. Vì vậy, nếu bạn đã có ai đó làm Editor, bạn có thể thay đổi họ thành Administrator bằng cách nhấp vào nút “Edit” ở bên phải.

Khi bạn nhấp vào “Edit”, menu thả xuống sẽ xuất hiện cho phép bạn chọn một vai trò khác cho người đó. Bằng cách này, không cần phải thêm lại chúng vào trang. Bạn cũng có thể sử dụng phần này của menu để xóa mọi người khỏi trang của mình.

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp về cách thêm administrator vào trang doanh nghiệp trên Facebook

Câu hỏi: Làm cách nào để thêm administrator vào trang Facebook của tôi?

Các bước về cách thêm administrator vào trang Facebook từ tab cài đặt:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Facebook. Điều hướng đến “Settings” trên menu thanh bên trái. 
 2. Bạn sẽ được đưa đến trang cài đặt chung. Chọn “Page roles” từ menu thanh bên trái.
 3. Nhập tên của người bạn muốn chỉ định cho trang trong phần “Assign a New Page Role”. Từ menu thả xuống, bạn sẽ có thể chọn người bạn muốn.
 4. Sử dụng menu thả xuống bên cạnh tên của họ, bạn có thể chọn vai trò của họ.
 5. Chọn tùy chọn “Admin” từ menu thả xuống.

Bạn sẽ thấy một thông báo cho biết: “When adding a new admin to your Page, keep in mind that they will have the same permissions as you”

 1. Để đảm bảo rằng chính bạn là người thực hiện thay đổi, Facebook sẽ nhắc bạn nhập lại mật khẩu của mình. Nhấp vào “Add” khi bạn có tên phù hợp.
 2. Trong “Existing Page Roles”, tên của người đó bây giờ sẽ được hiển thị với thông báo “pending” màu đỏ.
 3. Khi nhận được thông báo, người dùng có thể chấp nhận thông báo đó và vai trò của họ sẽ được thêm vào trang trong phần “Existing Page Roles”.

Mỗi người trên trang được hiển thị tùy theo quyền của họ. Ví dụ: bạn có thể chỉ định một người vào vị trí administrator và một người khác vào vị trí biên tập viên.

Câu hỏi: Các vai trò khác nhau của trang Facebook là gì?

Có sáu vai trò trang Facebook khác nhau:

 1. Administrator – có toàn quyền kiểm soát trang và có thể thêm và xóa các administrator khác.
 2. Editor  – có thể chỉnh sửa trang, thêm ảnh, video và đăng dưới dạng trang.
 3. Moderator  – có thể xóa và ẩn nhận xét, bài đăng và ảnh.
 4. Analyst – có thể xem thông tin chi tiết và dữ liệu hiệu suất cho trang.
 5. Marketer  – có thể tạo quảng cáo và xem thông tin chi tiết về quảng cáo.
 6. Developer – có thể tạo và quản lý các ứng dụng cho trang.

Câu hỏi: Làm cách nào để thay đổi vai trò trang Facebook hiện có?

A: Bạn có thể thay đổi vai trò trang Facebook hiện có bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Chuyển đến menu  Page Roles.
 2. Chọn phần Existing Page Roles.
 3. Ở bên phải, tìm người bạn muốn thay đổi vai trò và nhấp vào nút “Edit”.
 4. Một menu thả xuống sẽ xuất hiện cho phép bạn chọn một vai trò khác cho người đó.
 5. Nhấp vào nút “Save” khi bạn hoàn tất.

Bạn cũng có thể sử dụng phần này của menu để xóa mọi người khỏi trang của mình.

Câu hỏi: Làm cách nào để xóa administrator khỏi trang Facebook của tôi?

Bạn có thể xóa administrator khỏi trang Facebook của mình bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Chuyển đến menu Page Roles.
 2. Chọn phần Existing Page Roles.
 3. Ở bên phải, tìm người bạn muốn xóa và nhấp vào nút “Remove”.
 4. Nhấp vào nút “Confirm”.

Người đó sẽ bị xóa khỏi trang và sẽ không còn bất kỳ đặc quyền quản trị nào nữa.

Câu hỏi: Cách tốt nhất để quản lý các vai trò trên trang Facebook là gì?

Đ: Cách tốt nhất để quản lý vai trò trang Facebook là sử dụng phần Existing Page Roles hiện có của menu Existing Page Roles. Điều này cho phép bạn xem danh sách tất cả những người có đặc quyền administrator, biên tập viên, người kiểm duyệt hoặc nhà phân tích cho trang. Sau đó, bạn có thể thay đổi vai trò của họ hoặc xóa họ khỏi trang.

Câu hỏi: Tại sao tôi không thể thêm administrator vào trang Facebook của mình?

Administrator trang Facebook phải có tài khoản Facebook, cho dù đó là tài khoản cá nhân hay tài khoản doanh nghiệp. Các trang Facebook là các thực thể độc lập và administrator có thể không hiển thị với những người thích chúng. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng người thêm quyền administrator cho người dùng mới phải là bạn của administrator mới trên Facebook.

Nhập địa chỉ email vào phần “Start typing a name or email” của màn hình Manage Admins nằm trong phần Edit Profile trên trang sẽ không cho phép Facebook đăng ký người đó trừ khi người đó đã là thành viên Facebook.

Câu hỏi: Tôi có thể có 2 Administrator trên một trang Facebook không?

Một trang có thể có bao nhiêu administrator tùy thích. Bạn có thể thêm administrator bằng cách truy cập “Edit Page” trên dòng thời gian của mình, nhấp vào “Admin roles” và chọn “Add another admin”. Lưu ý: Để trở thành administrator, người dùng phải thích trang.

Câu hỏi: admin panel trên Facebook ở đâu?

A: admin panel bị ẩn ở góc trên bên phải của trang Facebook. Bạn có thể truy cập nó bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh răng. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một menu với một số tùy chọn khác nhau, bao gồm cả “Page Roles”.

Hãy nhớ rằng Facebook liên tục thay đổi bố cục và chức năng của mình, vì vậy một số hướng dẫn trong số này có thể không cập nhật. Để có hướng dẫn cập nhật và chính xác nhất, vui lòng truy cập trung tâm trợ giúp của Facebook.

Câu hỏi: Vai trò trang Facebook cao nhất là gì?

A: Vai trò trang Facebook cao nhất là administrator. Administrator có toàn quyền kiểm soát trang và có thể thêm và xóa các administrator khác.

Câu hỏi: Một trang Facebook có thể là administrator của một trang khác không?

Administrator của trang Facebook có thể thêm administrator khác miễn là administrator mới cũng có tài khoản Facebook và kết bạn với administrator ban đầu trên Facebook, hoặc administrator ban đầu biết địa chỉ email được liên kết với tài khoản Facebook của administrator mới.

Câu hỏi: Làm cách nào để biết administrator trên trang Facebook là ai?

Điều hướng đến tab cài đặt ở trên cùng bên phải của trang và tìm phần Page rolesở bên trái. Trong trung tâm trợ giúp của Facebook, bạn có thể đọc thêm về từng vai trò và khả năng của họ. Tất cả thông tin vai trò của trang sẽ hiển thị và có thể chỉnh sửa nếu bạn là Administrator của trang.

Câu hỏi: Làm cách nào để biết ai đã đăng một trang?

A: Tên của người đã xuất bản sẽ xuất hiện bên dưới tên trang bên cạnh Published by. Bất cứ khi nào nhận xét trang được đưa ra, tên của người đã nhận xét sẽ xuất hiện bên cạnh Commented on by. Bạn nên nhớ rằng chỉ những người giúp quản lý trang mới có thể xem thông tin này.

Câu hỏi: Vai trò trang tùy chỉnh trên Facebook là gì?

Vai trò administrator Facebook tùy chỉnh cho phép một administrator lên lịch và tạo các bài đăng cũng như nhận xét trong khi từ chối khả năng xuất bản của anh ta. Có một vai trò administrator Facebook tùy chỉnh cho phép một thành viên trong nhóm đăng và nhận xét, nhưng không xuất bản.

Câu hỏi: Người chỉnh sửa có thể xóa administrator khỏi trang Facebook không?

Ngay sau khi bạn xóa ai đó khỏi quyền administrator, họ sẽ không thể xóa thành viên hoặc administrator, thêm administrator mới hoặc chỉnh sửa mô tả hoặc cài đặt nhóm. Trừ khi người tạo nhóm tự rời khỏi nhóm, không thể xóa người tạo nhóm với tư cách administrator.

Câu hỏi: Sự khác biệt giữa Editor và Administrator trên Facebook là gì?

Người có quyền kiểm soát và mạnh mẽ nhất là administrator. Vai trò có thẩm quyền thứ hai là editor. Editor có thể làm mọi thứ mà administrator có thể làm, ngoại trừ quản lý các vai trò và cài đặt khác của trang. Moderators (người kiểm duyệt) chịu trách nhiệm quản lý mọi người, nhận xét, tin nhắn và quảng cáo.

Câu hỏi: Tại sao tôi không tìm thấy Page rolestrên Facebook?

Bạn có thể tìm cài đặt vai trò của Trang Facebook bằng cách truy cập trang Business Page Facebook và nhấp vào tùy chọn cài đặt ở phía bên trái. Từ đây, chọn Page roles. Trên trang này, bạn có thể thấy danh sách những người có quyền truy cập vào trang. Thêm hoặc xóa mọi người khỏi vai trò trang hiện có.

Câu hỏi: Tại sao tôi không phải là administrator trên trang Facebook của chính mình?

Vì bạn vẫn là một thành viên về mặt kỹ thuật, bạn được coi là một thành viên. Chỉ có thể tiến lên nếu bạn từ bỏ vị trí hiện tại. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào cài đặt trong bảng điều khiển bên trái, nhấp vào Page Roles (cũng trong bảng điều khiển đó), nhấp vào Edit  bên dưới tài khoản, sau đó chọn Remove.

Một cách khả thi khác là yêu cầu từ một administrator khác của trang mời bạn với tư cách là administrator của trang.

Câu hỏi: Làm cách nào để thay đổi lại thành Administrator trên Facebook?

Nếu bạn là administrator:

 1. Nhấn vào ảnh hồ sơ ở góc trên cùng bên trái của Facebook.
 2. Nhấp vào các trang.
 3. Truy cập trang và nhấn vào More.
 4. Để chỉnh sửa vai trò của trang, hãy nhấn vào Edit settings.
 5. Bạn có thể thay đổi vai trò của bất kỳ nhân viên nào bằng cách nhấn vào bên cạnh tên của họ. Sau khi nhập mật khẩu, bạn sẽ có thể thay đổi vai trò.
 6. Chọn một vai trò mới rồi chạm vào Save.

Câu hỏi: Tại sao lời mời quản trị trang Facebook không hiển thị?

Nếu bạn gặp sự cố khi tìm thông báo, hãy liên hệ với Account Manager. Người đó sẽ hủy lời mời và gửi lại.

Câu hỏi: Làm cách nào để chấp nhận yêu cầu quản trị Trang Facebook?

Đây là hướng dẫn từng bước để chấp nhận administrator trang:

 1. Đăng nhập Facebook
 2. Trong cột Explore ở bên trái của nguồn cấp tin tức, hãy nhấp vào “Pages”
 3. Chọn “Invitations”
 4. Đi tới trang lời mời administrator và nhấp vào chấp nhận

Câu hỏi: Tôi có thể tiếp quản một trang Facebook mà không cần administrator không?

Nếu bạn không được coi là administrator của trang Facebook mà bạn sở hữu hoặc quản lý, trước tiên, bạn phải điều hướng đến trang được đề cập và nhấp vào tùy chọn “Report page” được tìm thấy bằng cách nhấp vào 3 dấu chấm.

Nhấp vào “Is this your intellectual property” ở góc dưới khi được hỏi tại sao bạn báo cáo trang. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến một trang trình bày các chính sách của Facebook và cách bạn có thể gửi yêu cầu.

Câu hỏi: Administrator nhóm Facebook có chịu trách nhiệm về nội dung không?

Administrator của một nhóm Facebook không có trách nhiệm giám sát nội dung hoặc hành vi của các thành viên trong nhóm. Theo Facebook, vai trò của một administrator không bao gồm việc giám sát nội dung và hành vi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *