Cách kiểm tra file, dữ liệu thư mục Game trên Steam

Steam là ứng dụng hàng đầu trên thị trường khi nói đến game PC. Steam đi kèm với khả năng xác minh các file game của bạn. Điều này có thể giúp bạn khắc phục mọi sự cố và khắc phục các sự cố khác nhau với các game khác nhau. 

Cách xác minh file game trong Steam

Đây là cách bạn có thể xác minh các file game cho một game cụ thể trên Steam. 

Mở Steam và nhấp vào LIBRARY ở trên cùng.

Nhấp chuột phải vào game mong muốn từ thanh bên trái và chọn Properties.

Nhấp vào LOCAL FILES ở bên trái của bạn.

Bây giờ chọn Verify integrity of game files…ở dưới cùng.

Sau đó, Steam sẽ xác minh tất cả các file cục bộ của bạn bằng cơ sở dữ liệu online của nó. Máy khách sẽ tự động thay thế bất kỳ file nào bị thiếu hoặc bị hỏng được tìm thấy trên hệ thống của bạn. Khi quá trình đã hoàn tất, hãy nhấp vào Close.

Bây giờ bạn sẽ xác minh các file game của mình trong Steam.

Tại sao phải xác minh file game trong Steam?

Xác minh file game của bạn là một cách để đảm bảo rằng game đã được thiết lập và cài đặt trên hệ thống của bạn như dự định của nhà phát triển. Điều này sẽ giúp tránh các lỗi và sự cố có thể tồn tại trong game. Việc xác minh file game có thể giúp bạn trong những trường hợp sau. 

  • Cập nhật bị lỗi
  • Sự cố gián đoạn
  • Tính năng không khả dụng
  • Sửa đổi thư mục cài đặt
  • Thay đổi tài khoản Steam
  • Thay đổi game trên Steam
  • Game sẽ không khởi chạy
  • Permissionscấu hình sai

Câu hỏi thường gặp

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về việc xác minh file game của bạn trong Steam sẽ giúp bạn cập nhật thông tin mới nhất. 

Tôi có bị mất bản cập nhật khi xác minh file không?

Tất cả các bản cập nhật đã cài đặt, DLC, cách sửa lỗi và hot patches sẽ vẫn có sẵn trong game sau khi xác minh file game của bạn. 

Tôi có bị mất game lưu khi xác minh file không?

Việc xác minh các file game của bạn sẽ không ảnh hưởng đến các file đã lưu của bạn theo bất kỳ cách nào. 

Việc xác minh file có khôi phục thư viện Steam của tôi không?

Xác minh các file game của bạn có thể giúp bạn khôi phục thư viện của mình bằng cách khôi phục các file bị hỏng hoặc bị lỗi. Trong trường hợp bạn đã xóa hoặc di chuyển thư viện Steam của mình thì tùy chọn này cũng có thể giúp bạn. Tùy thuộc vào tính toàn vẹn của các file hiện tại được cài đặt trên hệ thống của bạn, bạn có thể phải cài đặt lại toàn bộ game trong một số trường hợp.